courtfool.info
The court fool reveals
secrets behind world events
list of articles
StartListOfArticles

courtfool-favicon Nieuw:
Vreemd referendum in Nederland

Het vreemde Nederlandse referendum

courtfool.info new article Het vreemde Nederlandse referendum


courtfool.info favicon De geheimen achter democratieën:

De weg naar democratie

courtfool.info red key De weg naar democratie

courtfool.info red key Ons tweede referendum in 200 jaar

courtfool.info red key Het vreemde Nederlandse referendum

Het kippenparlement

courtfool.info yellow key Het kippenparlement


courtfool.info favicon De geheimen achter geld en banken:

lening
Als u hier even wilt tekenen, dan geef ik u een tegoed van 1000 euro en bent u mij 1000 euro plus rente schuldig.

courtfool.info red key Het banksysteem in het kort

betalingen wegstrepen
Met een piepklein beetje geld kunnen bankiers elkaar miljoenen betalen...

courtfool.info red key Geheimen van geld, rente en inflatie

courtfool.info red key Debet, credit, banco!

Canada's nationale schuld

Regeringen geven miljarden rente cadeau aan privé-banken...

courtfool.info red key Een verhaal over twee geldsystemen

courtfool.info red key Ad Broere:
Het Canadese volk wast de Bank of Canada de orenfalling banknotes

courtfool.info red key Privé-banken of overheidsbank. Een vergelijking.

courtfool.info red key Van staatsschulden naar staatsgulden

Fractional reserve bank

courtfool red key Bankcrisis? Hervorming!

Wall_Street_Bull

courtfool red key

flag UK   Banking explained:
the Derivative Scamcourtfool.info favicon De geheimen achter de euro:

De waanzin van de euro

courtfool red key De waanzin van de euro

Zware euro

courtfool.info red key Uit de euro, en dan?

Hongerige euro

courtfool.info red key ESM, de nieuwe Europese dictator

YouTube: De nieuwe Europese dictator

courtfool TouTube key YouTube: ESM rooft de schatkisten leeg in 3'51''

Blijf rustig! Wij bouwen Europa!
Blijf rustig! Wij bouwen Europa!

courtfool.info red key ESM, een staatsgreep in 17 landen

courtfool.info red key

Als de pers zwijgt
Heren, ik vertrek naar Brussel. Daar mag ik net zo veel geld uitdelen als ik wil. Ik reken op jullie discretie, als jullie begrijpen wat ik bedoel...

courtfool.info red key Als de pers zwijgt

Hoogverraad in het parlement
Het parlement stemt voor de bankiers, niet voor het volk...

courtfool.info red key Hoogverraad in het parlement

Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key ESM: hoe de Goldman Vampier Europa veroverde

NAVO redt euro in Libië

courtfool.info red key NAVO redt euro in Libië

Obama en Sarkozy in Lybië
Obama en Sarkozy in Libië

courtfool.info red key Hillary Clinton's emails over Libië

Euromania

courtfool TouTube key EUROMANIA by Peter Vlemmix

Ascensao_e_queda_do_euro

Autores:
Rudo de Ruijter
Yannis Varoufakis
Costas Lapavitsas
James K. Galbraith
Gerard Dunénil
Michael Hudson
Ed Dolan
Jacques Nikonoff
Jean-Claude Paye
Eugénio Rosa
Jorge Figueiredo

courtfool.info favicon Spaargeld:

Waarom je spaargeld van de bank halen?

courtfool.info red key Waarom je spaargeld van de bank halen?

Lache bij de ING...

courtfool.info yellow key Geld terug! Of we halen de politie erbij!


courtfool.info favicon Pensioenen:


Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen

courtfool.info red key Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Irak:

Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info red key Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info yellow key Iraq Memorial


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Afghanistan:

Pijpleidingen naar 11 september / WTC

courtfool.info red key Pijpleidingen naar 11 september


courtfool.info favicon De geheimen achter de beschuldigingen tegen Iran:

Overval op de nucleare brandstofmarkt

courtfool.info red key Overval op de nucleaire brandstofmarkt

courtfool.info yellow key Israël van de kaart vegen?


courtfool.info favicon Afscheid van de groei:

Wereldbevolking en energie

courtfool.info red key Wereldbevolking en energie

Energy Import Dependency

Energie-crisis: Keerpunt van de mensheid Energie-crisis:
Keerpunt van de mensheidcourtfool.info favicon Feiten en leugens over het klimaat:

Klimaat-top Parijs

courtfool.info red key De Parijse Klimaat-conferentie 2015

Het klokwerk van de aarde en de zon

courtfool.info red key 1: Het klokwerk van de aarde en de zon

De activiteit van de zon

courtfool.info red key 2: De activiteit van de zon

CO2, paniek, beweringen en fraude...

courtfool.info red key 3: CO2, paniek, beweringen en fraude...


courtfool.info favicon Geheimen bloot leggen:

Sleepwalking

courtfool.info yellow key Burgers wakker schudden?

Burgerinitiatief Ons Geld

courtfool.info yellow key Burgerinitiatief Ons Geld


courtfool.info favicon Humor:

Demonstratie in Draguignan

courtfool.info yellow key Protest in Draguignan

Cartoons

courtfool.info red key Cartoons


Verdragen:


Treaty establishing the European Union Treaty establishing the European Union (EU)

TFEU Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Amendment article 136 TFEU Amendment article 136 TFEU

First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)(not ratified)

ESM Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)

TSCG Treaty on Stability, Coordination and Governance in the economic and monetary union (TSCG)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969


Wil je weten wie artikelen van de hofnar gepubliceerd hebben? (Wereldwijd meer dan 500 sites...)

Publishers

StartPublisherscourtfool-faviconSpeciale bedankjes aan:

Christine, Corinne, Francisco, Evelyne, Françoise, Gaël, Peter, Ingrid, Ivan, Krister, Jorge, Marie Carmen, Ruurd, Sabine, Lisa, Sarah, Valérie & Anonymous...

courtfool-favicon Bedankjes voor vertalingen aan:

StartTranslators

Alter Info
Carlo Pappalardo
Come Don Chisciotte
Ermanno di Miceli
Ivan Boyadjhiev
Jorge G-F
Lisa Youlountas
Jose Joaquin
Manuel Valente Lopes
Marcella Barbarino
Marie Carmen
Mary Beaudoin
Michel Ickx
Михаил
Natalia Lavale
Nicoletta Forcheri
Peter George
Resistir Info
Traducteur sans frontière
Valérie Courteau

StartJoinTranslators
Decrease text size
Increase text size

 

Energie-crisis: Keerpunt van de mensheid

Rudo de Ruijter,
Onafhankelijk onderzoeker,
Nederland

Na meer dan 150 jaar van toenemende beschikbaarheid van energie en een explosieve groei van de wereldbevolking, gaan we nu het tijdperk in van een steeds verder afnemende beschikbaarheid van energie. De wereldbevolking zal slinken. Voor dit nieuwe tijdperk zijn nieuwe economische uitgangspunten nodig om de welvaart te handhaven. Onderdeel daarvan is een bank-hervorming, die volksvertegenwoordigers eventueel kunnen afdwingen.


Van januari 2007 tot juli 2008 zijn de olieprijzen explosief gestegen. Dit keer ging het niet om een actie van de OPEC, een oorlogsdreiging in het Midden-Oosten of een strenge winter. De prijsstijgingen waren het gevolg van een keerpunt in de olievoorziening. De vraag bleef groeien, de oliewinning heeft zijn top bereikt en op de exportmarkten wordt steeds minder olie aangeboden, omdat de olie exporterende landen zelf steeds meer olie verbruiken.

Door de economische recessie is na juli 2008 de vraag lager geworden dan het aanbod en zijn de olieprijzen scherp gedaald. [1] We moeten ons er echter bewust van blijven, dat ondanks deze lagere prijzen, het tijdperk van almaar toenemende beschikbaarheid van olie nu achter ons ligt.

Wie op vervangende energiebronnen rekent, heeft het mis. Gas, kolen, kern-, hydro-, wind- en zonne-energie kunnen het tekort aan olie niet opvullen. De wereldbevolking zal het moeten doen met minder energie.

De huidige mix van energieverbruik bestaat uit 36% olie, 24% gas, 28% kolen, 6% nucleair, 6% waterkracht en 1% duurzaam, zoals wind- en zonne-energie.

De Canadese onderzoeker Paul Chefurka heeft van elke energiebron een analyse en prognose gemaakt. Zie afbeeldingen hiernaast en hieronder. Voor uitleg en details, zie zijn artikel Wereldbevolking en energie. [2] http://www.courtfool.info/ nl_Wereldbevolking_en_energie.htm

De meeste grote olievelden op de wereld zijn nu "leeg" of op hun retour. (Peak-oil.) Voor de winning uit de resterende kleine olievelden zijn veel meer investeringen nodig en de opbrengst is veel lager. De dalende capaciteit kan slechts ten dele gecompenseerd worden door andere energiebronnen. De piek in de gaswinning wordt binnen afzienbare tijd verwacht. De energie-rijkste steenkool (anthraciet) is grotendeels verbruikt. De resterende steenkool is armer en vereist hogere winnings-kosten. Steenkool heeft een hoge CO2-uitstoot. De oplossing van dat probleem staat nog in het experimentele stadium. De capaciteit van bestaande en geplande nucleaire centrales is veel te gering om de terugval op te vangen. Een snelle inhaalslag valt met nucleaire centrales niet te verwachten. Voor waterkracht-centrales zijn de interessantste locaties al in gebruik. Ook hier valt geen vermenigvuldiging van de capaciteit te verwachten. Duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie stelt in het wereld-totaalverbruik nog nauwelijks iets voor. Dit aandeel zal ondanks hoopvolle ontwikkelingen nog lang marginaal blijven. [2]

Wereldbevolking

De explosieve groei van de wereldbevolking is mogelijk geweest dank zij het eenmalige verbruik van fossiele brandstoffen. We hebben nu de top-capaciteit van de energie-winning bereikt. Het winnen van de resterende energie vereist veel meer kosten en inspanningen bij een lagere opbrengst.

De daling in de beschikbaarheid van energie zal logischerwijs leiden tot een krimpende wereldbevolking.

Grote verschillen per land

De wereldbevolking verbruikt gemiddeld 1,8 Toe (Ton Olie Equivalent) per persoon per jaar. Het energieverbruik op de wereld loopt sterk uiteen. De 2,7 miljard inwoners van China, India, Pakistan en Bangladesh verbruiken 0,8 Toe per persoon per jaar. In de VS is dat 8 Toe per persoon per jaar.

Kijken we naar de afhankelijkheid van energie-import, dan zien we dat - gerekend per inwoner - met name veel West-Europese landen, Japan en de VS meer dan 2 Toe per jaar invoeren (cijfers 2005).

Energie import in Ton Olie Equivalent per inwoner per jaar

Energie import in Ton Olie Equivalent per inwoner per jaar:

Bij een tekort aan aanbod van energie op de export-markten komen deze landen als eerste in de problemen. Hierbij heeft de VS het voordeel, dat energie nog steeds op grote schaal in dollars betaald wordt. Financieel kan ze er (door middel van inflatie en groei van de buitenlandse schuld) vrij over beschikken. [3]  De rol van de andere energie-importerende landen is dubbel. Enerzijds helpen zij met hun vraag naar dollars de dollarkoers (en daarmee het VS-imperium) overeind te houden. Anderszijds zijn deze landen meestal ook militaire bondgenoten van de VS, die mee-profiteren van de onderwerping van Irak [4] en de bezetting van Afghanistan. [5]

Olie-toepassingen

De huidige olie-crisis maakt pijnlijk duidelijk, dat de verschillende vormen van energie niet makkelijk uitwisselbaar zijn. Aardolie wordt verwerkt tot diesel en stookolie (70%), benzine (13%), asfalt, smeerolie, kerosine, butagas, Liquid Petrol Gas en nafta, benzeen en tolueen. Daarvan zijn nafta, benzeen en tolueen weer grondstoffen voor chemicaliën, plastics, synthetische vezels en rubbers. Chemicalien zitten in schoonmaakmiddelen, medicijnen, anti-vries, verf, insecticiden, kunstmest, zeep en explosieven. Plastics worden gebruikt in zakjes, kratten, koffers, vuilnisbakken, dashboards, buizen, goten, slangen, vloeren, flessen en piepschuim. Van synthetische vezels en rubbers worden textiel, siliconen en autobanden gemaakt. [6] Al deze produkten hebben we in ons dagelijkse leven opgenomen en de meeste zijn niet simpelweg door andere te vervangen.

Transport en samenhang

Overal ter wereld heeft de overvloedige beschikbaarheid van diesel en benzine in hoge mate de organisatie en samenhang van de maatschappij bepaald. Te overbruggen afstanden, die tot nu toe als normaal beschouwd werden, zullen op korte termijn zeer duur worden, zoals in de voedselvoorziening, woon-werkverkeer, handel en industrie. Ook in het sociale leven zullen korte afstanden steeds belangrijker worden.

Voedsel en energie

De moderne hoog-rendement voedselproductie verslindt veel energie. In de VS vereist de productie van 1 kcal in voedsel 1,56 kcal fossiele brandstof. Wanneer we ook transport, verwerking, verpakking, distributie, opslag en bereiding meerekenen vereist 1 kcal in voedsel maar liefst 7,36 Kcal fossiele brandstof. [7] De grootste bedreiging voor de intensieve landbouw in 2008 is de verdubbeling van de prijs van kunstmest, als gevolg van de oliecrisis. [8] Producten van hoog-rendement landbouw zullen voor een groot deel van de wereldbevolking onbetaalbaar worden. De grootste energie-bezuiniging valt te behalen met traditioneel geproduceerd voedsel van boeren uit de directe omgeving.

Doorgaan is oorlog

Met de huidige grootte van de wereldbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 75 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. Wanneer de bevolking niet drastisch afneemt en het streven naar economische groei niet opzij gezet wordt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. (Uiteraard worden deze oorlogen gecamoufleerd als vredesoperaties, ontwikkelingshulp, democratisering en alles wat leiders van geindustrialiseerde landen nog meer weten te verzinnen om het volk de nare bijsmaak van moord en roof te besparen.)

Groei-model

De alsmaar toenemende beschikbaarheid van energie heeft niet alleen een explosieve bevolkingsgroei mogelijk gemaakt, maar ook economische modellen met zich meegebracht, die functioneren volgens het principe van oneindige economische groei. Ze veronderstellen een altijd toenemende beschikbaarheid van grondstoffen, energie, arbeidskrachten en consumenten.

Deze modellen beheersen het denken van politiek en bedrijfsleven in de meeste landen van de wereld. De motor in deze modellen is het geld-systeem, dat met een permanente inflatie tot steeds meer activiteit dwingt om verarming te voorkomen. [3]

Hoewel op de exportmarkten de daling in de beschikbare energie reeds ingezet is, hebben we - afgezien van oorlogen - nog geen oplossing voor onze economie. Het ontbreekt voorlopig aan besef, kennis en inzicht.

Afslank-model

In ons leven hebben we niets anders gekend dan het groei-model. Dat is bijna overal ter wereld gangbaar. Daarom beseffen we onvoldoende, dat het slechts een economisch model is. Het geldt slechts bij een permanente toename van energie, grondstoffen, arbeidskrachten en consumenten.

Wanneer de economie moet draaien met een slinkende beschikbaarheid van energie, dan hebben we een ander economisch model nodig.

In het afslank-model is er, door vermindering van energie, een teruglopende productie en een teruglopende consumptie. Wanneer er minder energie beschikbaar is dan voor een grote bevolking nodig is, dan moeten we logischerwijs streven naar een kleinere bevolking. Wanneer we de daling van de bevolking vroeg genoeg inzetten, dan kan - per inwoner gezien - de productie en consumptie op een hoog welvaarts-niveau blijven. (Met een te grote bevolking wordt het oorlog en economische crisis.)

Bank-hervorming

In het huidige systeem wordt door commerciele banken steeds nieuw geld aangemaakt op het moment dat leningen worden verstrekt. Voor alle commerciele banken samen is er geen beperking in de ongebreidelde geld-creatie. Deze kan hooguit iets gestimuleerd of afgeremd worden door middel van de rentevoet van de centrale bank. Centrale banken zelf zijn gebaat met inflatie en wisselende rentestanden, omdat zij daarmee winstgevende monetaire operaties uit kunnen voeren, die hun onafhankelijkheid waarborgt. [3]

Dit systeem van permanente inflatie zou vervangen moeten worden. De geldcreatie zou beperkt moeten worden tot de centrale bank. De huidige banken zouden tussenpersonen worden, die de leningen aan hun klanten doorgeven. Voor deze klanten verandert er in feite niets. Hun rekeningen bij de banken lopen gewoon door.

Door de bevoegdheid van geldschepping weg te nemen van de commerciele banken en uitsluitend bij de centrale bank te leggen, kan deze laatste de inflatie onmiddellijk beeindigen.

Vervolgens doseert de centrale bank zorgvuldig de hoeveelheid geld in omloop, zodat elke geldeenheid op z'n minst waardevast blijft. In overleg met de regering kunnen voor verschillende soorten leningen verschillende rentevoeten gehanteerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld duurzame lange termijn investeringen voorrang krijgen, of andersom, ongewenste investeringen ontmoedigd worden. Op deze manier kan een economisch afslank-model bij een teruglopende bevolking zorgen voor handhaving van de welvaart.

Merk op, dat in landen waar nog wel sprake is van toenemende beschikbaarheid van energie, de hierboven geschetste bank-hervorming ook een betere structuur voor duurzame welvaart biedt. Door de differentiatie in rentevoeten kunnen enerzijds lange termijn investeringen voor een duurzame toekomst gefinancierd worden en anderzijds de investeringen per sector gericht gestimuleerd of afgeremd worden. Verder kunnen de excessen in de geldcreatie teruggedrongen en in de toekomst voorkomen worden.

Er is geen noodzaak, dat meerdere of alle landen tegelijk een dergelijke hervorming doorvoeren. Vermoedelijk hebben in veel landen de centrale banken voldoende bevoegdheden om zo'n hervorming zelfstandig door te voeren. In andere landen zullen enkele wetsartikelen aangepast moeten worden.

Volksvertegenwoordigers

Sommige centrale banken hebben in de vorige eeuw als economische regulator een twijfelachtige reputatie opgebouwd. Ook spoken de neo-conservatieve ideeen van Friedman nog in verschillende centrale banken rond. Het is daarom lang niet zeker, dat zij allen geneigd zijn tot dergelijke hervormingen.

In de meeste landen berust hun macht op slechts enkele wetsartikelen. Daarin worden hun bevoegdheden geregeld. Wanneer regeringen willen, kunnen zij deze wetsartikelen intrekken en de geldcreatie aan de staat voorbehouden. (Tegenstanders zullen zeggen, dat de staat er een potje van zal maken. Ik denk, dat met de financiele crisis voldoende bewezen is, dat het juist de commerciele banken zijn die er een potje van maken.)

 

Juni 2008, bijgewerkt januari 2009

 

[1] Wereld Olieprijzen 1998 - 2008

      http://www.courtfool.info/ USD_World_Oil_Prices_1998_2008.htm

[2] Paul Chefurka, World Energy and Population

      http://www.courtfool.info/ nl_Wereldbevolking_en_energie.htm

      http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html

[3] Geheimen van geld, rente en inflatie

      http://www.courtfool.info/ nl_Geheimen_van_geld_rente_en_inflatie.htm

[4] Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

      http://www.courtfool.info/ nl_Kosten_misbruik_en_gevaren_van_de_dollar.htm

[5] Pijpleidingen naar 11 september

      http://www.courtfool.info/ nl_Pijpleidingen_naar_11_september.htm

[6] Aardolie-producten

       http://proto4.thinkquest.nl/ ~lld581/index.php?id=14

[7] Fact sheets US Food System

      http://css.snre.umich.edu/ css_doc/CSS01-06.pdf

[8]  New threat to food system: pricey fertilizer

      http://www.reuters.com/article/ homepageCrisis/idUSN20324889._CH_.2400

 

Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3,486,784,401

 

Als u de volgende publikatie niet wilt missen, klik dan hier:

   Ik ontvang graag een berichtje zodra er een artikel in het Nederlands verschijnt.
If the link doesn't work, please send an email:
address: courtfool@xs4all.nl
subject:
Subscribe articles NL