courtfool.info
The court fool reveals
secrets behind world events
list of articles
StartListOfArticles

courtfool-favicon Nieuw:
Vreemd referendum in Nederland

Het vreemde Nederlandse referendum

courtfool.info new article Het vreemde Nederlandse referendum


courtfool.info favicon De geheimen achter democratieën:

De weg naar democratie

courtfool.info red key De weg naar democratie

courtfool.info red key Ons tweede referendum in 200 jaar

courtfool.info red key Het vreemde Nederlandse referendum

Het kippenparlement

courtfool.info yellow key Het kippenparlement


courtfool.info favicon De geheimen achter geld en banken:

lening
Als u hier even wilt tekenen, dan geef ik u een tegoed van 1000 euro en bent u mij 1000 euro plus rente schuldig.

courtfool.info red key Het banksysteem in het kort

betalingen wegstrepen
Met een piepklein beetje geld kunnen bankiers elkaar miljoenen betalen...

courtfool.info red key Geheimen van geld, rente en inflatie

courtfool.info red key Debet, credit, banco!

Canada's nationale schuld

Regeringen geven miljarden rente cadeau aan privé-banken...

courtfool.info red key Een verhaal over twee geldsystemen

courtfool.info red key Ad Broere:
Het Canadese volk wast de Bank of Canada de orenfalling banknotes

courtfool.info red key Privé-banken of overheidsbank. Een vergelijking.

courtfool.info red key Van staatsschulden naar staatsgulden

Fractional reserve bank

courtfool red key Bankcrisis? Hervorming!

Wall_Street_Bull

courtfool red key

flag UK   Banking explained:
the Derivative Scamcourtfool.info favicon De geheimen achter de euro:

De waanzin van de euro

courtfool red key De waanzin van de euro

Zware euro

courtfool.info red key Uit de euro, en dan?

Hongerige euro

courtfool.info red key ESM, de nieuwe Europese dictator

YouTube: De nieuwe Europese dictator

courtfool TouTube key YouTube: ESM rooft de schatkisten leeg in 3'51''

Blijf rustig! Wij bouwen Europa!
Blijf rustig! Wij bouwen Europa!

courtfool.info red key ESM, een staatsgreep in 17 landen

courtfool.info red key

Als de pers zwijgt
Heren, ik vertrek naar Brussel. Daar mag ik net zo veel geld uitdelen als ik wil. Ik reken op jullie discretie, als jullie begrijpen wat ik bedoel...

courtfool.info red key Als de pers zwijgt

Hoogverraad in het parlement
Het parlement stemt voor de bankiers, niet voor het volk...

courtfool.info red key Hoogverraad in het parlement

Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key ESM: hoe de Goldman Vampier Europa veroverde

NAVO redt euro in Libië

courtfool.info red key NAVO redt euro in Libië

Obama en Sarkozy in Lybië
Obama en Sarkozy in Libië

courtfool.info red key Hillary Clinton's emails over Libië

Euromania

courtfool TouTube key EUROMANIA by Peter Vlemmix

Ascensao_e_queda_do_euro

Autores:
Rudo de Ruijter
Yannis Varoufakis
Costas Lapavitsas
James K. Galbraith
Gerard Dunénil
Michael Hudson
Ed Dolan
Jacques Nikonoff
Jean-Claude Paye
Eugénio Rosa
Jorge Figueiredo

courtfool.info favicon Spaargeld:

Waarom je spaargeld van de bank halen?

courtfool.info red key Waarom je spaargeld van de bank halen?

Lache bij de ING...

courtfool.info yellow key Geld terug! Of we halen de politie erbij!


courtfool.info favicon Pensioenen:


Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen

courtfool.info red key Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Irak:

Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info red key Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info yellow key Iraq Memorial


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Afghanistan:

Pijpleidingen naar 11 september / WTC

courtfool.info red key Pijpleidingen naar 11 september


courtfool.info favicon De geheimen achter de beschuldigingen tegen Iran:

Overval op de nucleare brandstofmarkt

courtfool.info red key Overval op de nucleaire brandstofmarkt

courtfool.info yellow key Israël van de kaart vegen?


courtfool.info favicon Afscheid van de groei:

Wereldbevolking en energie

courtfool.info red key Wereldbevolking en energie

Energy Import Dependency

Energie-crisis: Keerpunt van de mensheid Energie-crisis:
Keerpunt van de mensheidcourtfool.info favicon Feiten en leugens over het klimaat:

Klimaat-top Parijs

courtfool.info red key De Parijse Klimaat-conferentie 2015

Het klokwerk van de aarde en de zon

courtfool.info red key 1: Het klokwerk van de aarde en de zon

De activiteit van de zon

courtfool.info red key 2: De activiteit van de zon

CO2, paniek, beweringen en fraude...

courtfool.info red key 3: CO2, paniek, beweringen en fraude...


courtfool.info favicon Geheimen bloot leggen:

Sleepwalking

courtfool.info yellow key Burgers wakker schudden?

Burgerinitiatief Ons Geld

courtfool.info yellow key Burgerinitiatief Ons Geld


courtfool.info favicon Humor:

Demonstratie in Draguignan

courtfool.info yellow key Protest in Draguignan

Cartoons

courtfool.info red key Cartoons


Verdragen:


Treaty establishing the European Union Treaty establishing the European Union (EU)

TFEU Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Amendment article 136 TFEU Amendment article 136 TFEU

First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)(not ratified)

ESM Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)

TSCG Treaty on Stability, Coordination and Governance in the economic and monetary union (TSCG)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969


Wil je weten wie artikelen van de hofnar gepubliceerd hebben? (Wereldwijd meer dan 500 sites...)

Publishers

StartPublisherscourtfool-faviconSpeciale bedankjes aan:

Christine, Corinne, Francisco, Evelyne, Françoise, Gaël, Peter, Ingrid, Ivan, Krister, Jorge, Marie Carmen, Ruurd, Sabine, Lisa, Sarah, Valérie & Anonymous...

courtfool-favicon Bedankjes voor vertalingen aan:

StartTranslators

Alter Info
Carlo Pappalardo
Come Don Chisciotte
Ermanno di Miceli
Ivan Boyadjhiev
Jorge G-F
Lisa Youlountas
Jose Joaquin
Manuel Valente Lopes
Marcella Barbarino
Marie Carmen
Mary Beaudoin
Michel Ickx
Михаил
Natalia Lavale
Nicoletta Forcheri
Peter George
Resistir Info
Traducteur sans frontière
Valérie Courteau

StartJoinTranslators
Decrease text size
Increase text size

 

ESM, de nieuwe Europese dictator

artikel: Rudo de Ruijter
video: Jozeph Muntenbergh

Link naar YouTube http://www.youtube.com/ watch?v=1GaH2MqXfxM

Als je de tekst nog een keer wilt lezen, klik dan hier  

Wat is dit voor een onzin?

Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabilitieits Mechanisme.

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)
http://consilium.europa.eu/media/ 1216793/esm%20treaty%20en.pdf (Brussel heeft de tekst verwijderd.)

Kopie op deze site: ESM-verdrag zoals getekend op 11 juli 2011 (De tekst zal nog gewijzigd worden en in de verkeerde richting!)

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet allemaal besluiten doorgejast zijn om deze ESM "mogelijk" te maken.

Ik weet zeker, dat als politici in Nederland een club op zouden willen richten, die de staatskas leeg zou mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen. Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren!!!

Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: "De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren." Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.

(NB: Foto niet voor commercieel gebruik.)

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ event/eurogroup-meeting-july-2011/ press-conference-part-1-284/

Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011.

Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2.100 euro per euro-burger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.

Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken.

Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse burgers wakker werden.

Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protest-mails en brieven moeten te sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken is dan funest.

Als je over internationale contacten beschikt, stuur hen dan ook informatie toe. In de meeste euro landen is er nog niets of bijna niets over bekend.

Wanneer een dictator eenmaal op zijn zetel zit, dan krijg je hem er de eerste dertig jaar niet meer van af. Dat willen we onze kinderen toch niet aan doen?

Foto's voor het nageslacht

Foto-sessie van de mensen, aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de souvereine democratiën in Europa.

ESM signature

Link naar de fotosessie: http://consilium.europa.eu/ council/photographic-library.aspx?command=PIC&pic=1&bid=170&lang=en &rubrique=3736&dateEvent=11/07/2011& id=&picid= {60bec2d5-00c7-43eb-8822-7970 df493f13} Deze link werkt niet meer, of komt uit op een lege Brusselse pagina. Nog geen 24 uur na het verschijnen van dit artikel zijn de foto's verwijderd. Daar had ik al op gerekend. Dus kun je ze hieronder alsnog vinden. PS: Na twee weken zijn de foto's weer teruggezet op de Brusselse webpagina. Je kunt bovenstaande link dus weer gebruiken. Bedankt Brussel!

Reynders Schauble_signing_ESM Tempel
Ligi Noonan signing ESM Venizelos
 Mendez Boiron Urpilainen_signing_ESM
Frieden Noonan Schauble, Mendez, de Jager & Tremonti
Venizelos & Urpilainen Fekter_Gaspar_2 Fekter & Gaspar
 Urpilainen_Juncker Venizelos, Mendez, Baroin, Urpilainen, Grilli & Juncker de Jager & Fekter
Tremonti Mavroyiannis Frieden
Jager Fekter_signing_ESM Gaspar
 Krizanic Miklos Juncker showing ESM treaty
Fenech Urpilainen, Grilli, Juncker, Pillath & Tremonti 

(NB: Foto's niet voor commercieel gebruik.)

 

Voor Nederland is een petitie in gang gezet: "Geen ESM verdrag" op

 geenesmverdrag.petities.nl

Als je het niet eens bent met het ESM-verdrag kun je dat ook laten weten aan de leden van de Tweede Kamer, die het nog moeten ratificeren. Onderaan deze pagina staan hun email-adressen.

 

26 september 2011

 

Lees ook deel II:   ESM, een staatsgreep in 17 landen

 

 

Update 6 February 2012

As was the case for the first version of the ESM-treaty of 11 July 2011, the press has apparently decided that the public should not be informed about the new version of this treaty signed 2 February 2012.

Treaty on the Establishment of the European Stability Mechanism (ESM)

 http://www.european-council.europa.eu/ eurozone-governance/ esm-treaty-signature

A big difference with the first version is that the signatories oblige themselves to pay, but in order to get a loan when they ask for it, they must also sign another treaty, that is not ready yet, the TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION.

http://www.european-council.europa.eu/ media/579087/ treaty.pdf

This associated treaty will transfer many more powers to Brussels.

The ESM treaty must still be ratified by the national parliaments before taking effect on 1 July 2012, if the countries representing at least 90% of the shares have ratified it by then. As the press keeps silent on this treaty, it will be difficult to have public debates on the usefulness and consequences of the ESM, like the transfer of parliamentarian and ministerial powers to the ESM.

dutch:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582895/ 10-tesm2.nl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

          Short video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

spanish:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582869/ 01-tesm2.es12.pdf   (if unavailable, here a copy)

          short video: http://www.youtube.com/watch?v=A9zrxk9N4e4

german:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582866/ 02-tesm2.de12.pdf  (if unavailable, here a copy)

          Short video: http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0

estonian:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582876/ 03-tesm2.et12.pdf  (if unavailable, here a copy)

greek:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582879/ 04-tesm2.el12.pdf  (if unavailable, here a copy)

english:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582311/ 05-tesm2.en12.pdf  (if unavailable, here a copy)

          short video: http://www.youtube.com/watch?v=rxMOW94V6xQ

french:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582863/ 06-tesm2.fr12.pdf  (if unavailable, here a copy)

           short video: http://www.youtube.com/watch?v=rFTbIGahzhU

irish:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582886/ 07-tesm2.ga12.pdf  (if unavailable, here a copy)

italian:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582889/ 08-tesm2.it12.pdf  (if unavailable, here a copy)

          short video: http://www.youtube.com/watch?v=D0YM-2r8mcA

maltese:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582892/ 09-tesm2.mt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

portuguese:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582898/ 11-tesm2.pt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

           Short video:   http://www.youtube.com/watch?v=EIHC34exwZ4

slovak:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582901/ 12-tesm2.sk12.pdf  (if unavailable, here a copy)

slovenian:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582908/ 13-tesm2.sl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

finnish:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582911/ 14-tesm2.fi12.pdf  (if unavailable, here a copy)

swedish:

http://www.european-council.europa.eu/ media/582914/ 15-tesm2.sv12.pdf  (if unavailable, here a copy)

          Short video: http://www.youtube.com/watch?v=myzgAHVBg_s

bulgarian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=0RbVSPIFsI8

russian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=G50-slShDKs

 

For comparison you can find a copy of the initial ESM treaty here: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

 

Als u de volgende publikatie niet wilt missen, klik dan hier:

   Ik ontvang graag een berichtje zodra er een artikel in het Nederlands verschijnt.
Als de link niet werkt, stuur svp een email:
email: courtfool@xs4all.nl
onderwerp:
Subscribe articles NL