courtfool.info
The court fool reveals
secrets behind world events
list of articles
StartListOfArticles

courtfool-favicon Nieuw:
Vreemd referendum in Nederland

Het vreemde Nederlandse referendum

courtfool.info new article Het vreemde Nederlandse referendum


courtfool.info favicon De geheimen achter democratieën:

De weg naar democratie

courtfool.info red key De weg naar democratie

courtfool.info red key Ons tweede referendum in 200 jaar

courtfool.info red key Het vreemde Nederlandse referendum

Het kippenparlement

courtfool.info yellow key Het kippenparlement


courtfool.info favicon De geheimen achter geld en banken:

lening
Als u hier even wilt tekenen, dan geef ik u een tegoed van 1000 euro en bent u mij 1000 euro plus rente schuldig.

courtfool.info red key Het banksysteem in het kort

betalingen wegstrepen
Met een piepklein beetje geld kunnen bankiers elkaar miljoenen betalen...

courtfool.info red key Geheimen van geld, rente en inflatie

courtfool.info red key Debet, credit, banco!

Canada's nationale schuld

Regeringen geven miljarden rente cadeau aan privé-banken...

courtfool.info red key Een verhaal over twee geldsystemen

courtfool.info red key Ad Broere:
Het Canadese volk wast de Bank of Canada de orenfalling banknotes

courtfool.info red key Privé-banken of overheidsbank. Een vergelijking.

courtfool.info red key Van staatsschulden naar staatsgulden

Fractional reserve bank

courtfool red key Bankcrisis? Hervorming!

Wall_Street_Bull

courtfool red key

flag UK   Banking explained:
the Derivative Scamcourtfool.info favicon De geheimen achter de euro:

De waanzin van de euro

courtfool red key De waanzin van de euro

Zware euro

courtfool.info red key Uit de euro, en dan?

Hongerige euro

courtfool.info red key ESM, de nieuwe Europese dictator

YouTube: De nieuwe Europese dictator

courtfool TouTube key YouTube: ESM rooft de schatkisten leeg in 3'51''

Blijf rustig! Wij bouwen Europa!
Blijf rustig! Wij bouwen Europa!

courtfool.info red key ESM, een staatsgreep in 17 landen

courtfool.info red key

Als de pers zwijgt
Heren, ik vertrek naar Brussel. Daar mag ik net zo veel geld uitdelen als ik wil. Ik reken op jullie discretie, als jullie begrijpen wat ik bedoel...

courtfool.info red key Als de pers zwijgt

Hoogverraad in het parlement
Het parlement stemt voor de bankiers, niet voor het volk...

courtfool.info red key Hoogverraad in het parlement

Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key Zeus verkrachtte Europa

courtfool.info red key ESM: hoe de Goldman Vampier Europa veroverde

NAVO redt euro in Libië

courtfool.info red key NAVO redt euro in Libië

Obama en Sarkozy in Lybië
Obama en Sarkozy in Libië

courtfool.info red key Hillary Clinton's emails over Libië

Euromania

courtfool TouTube key EUROMANIA by Peter Vlemmix

Ascensao_e_queda_do_euro

Autores:
Rudo de Ruijter
Yannis Varoufakis
Costas Lapavitsas
James K. Galbraith
Gerard Dunénil
Michael Hudson
Ed Dolan
Jacques Nikonoff
Jean-Claude Paye
Eugénio Rosa
Jorge Figueiredo

courtfool.info favicon Spaargeld:

Waarom je spaargeld van de bank halen?

courtfool.info red key Waarom je spaargeld van de bank halen?

Lache bij de ING...

courtfool.info yellow key Geld terug! Of we halen de politie erbij!


courtfool.info favicon Pensioenen:


Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen

courtfool.info red key Nederlandse pensioenfondsen Wereldkampioen


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Irak:

Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info red key Kosten, misbruik en gevaren van de dollar

courtfool.info yellow key Iraq Memorial


courtfool.info favicon De geheimen achter de oorlog in Afghanistan:

Pijpleidingen naar 11 september / WTC

courtfool.info red key Pijpleidingen naar 11 september


courtfool.info favicon De geheimen achter de beschuldigingen tegen Iran:

Overval op de nucleare brandstofmarkt

courtfool.info red key Overval op de nucleaire brandstofmarkt

courtfool.info yellow key Israël van de kaart vegen?


courtfool.info favicon Afscheid van de groei:

Wereldbevolking en energie

courtfool.info red key Wereldbevolking en energie

Energy Import Dependency

Energie-crisis: Keerpunt van de mensheid Energie-crisis:
Keerpunt van de mensheidcourtfool.info favicon Feiten en leugens over het klimaat:

Klimaat-top Parijs

courtfool.info red key De Parijse Klimaat-conferentie 2015

Het klokwerk van de aarde en de zon

courtfool.info red key 1: Het klokwerk van de aarde en de zon

De activiteit van de zon

courtfool.info red key 2: De activiteit van de zon

CO2, paniek, beweringen en fraude...

courtfool.info red key 3: CO2, paniek, beweringen en fraude...


courtfool.info favicon Geheimen bloot leggen:

Sleepwalking

courtfool.info yellow key Burgers wakker schudden?

Burgerinitiatief Ons Geld

courtfool.info yellow key Burgerinitiatief Ons Geld


courtfool.info favicon Humor:

Demonstratie in Draguignan

courtfool.info yellow key Protest in Draguignan

Cartoons

courtfool.info red key Cartoons


Verdragen:


Treaty establishing the European Union Treaty establishing the European Union (EU)

TFEU Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Amendment article 136 TFEU Amendment article 136 TFEU

First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism First version of the Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)(not ratified)

ESM Treaty establishing the European Stability Mechanism (ESM)

TSCG Treaty on Stability, Coordination and Governance in the economic and monetary union (TSCG)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969


Wil je weten wie artikelen van de hofnar gepubliceerd hebben? (Wereldwijd meer dan 500 sites...)

Publishers

StartPublisherscourtfool-faviconSpeciale bedankjes aan:

Christine, Corinne, Francisco, Evelyne, Françoise, Gaël, Peter, Ingrid, Ivan, Krister, Jorge, Marie Carmen, Ruurd, Sabine, Lisa, Sarah, Valérie & Anonymous...

courtfool-favicon Bedankjes voor vertalingen aan:

StartTranslators

Alter Info
Carlo Pappalardo
Come Don Chisciotte
Ermanno di Miceli
Ivan Boyadjhiev
Jorge G-F
Lisa Youlountas
Jose Joaquin
Manuel Valente Lopes
Marcella Barbarino
Marie Carmen
Mary Beaudoin
Michel Ickx
Михаил
Natalia Lavale
Nicoletta Forcheri
Peter George
Resistir Info
Traducteur sans frontière
Valérie Courteau

StartJoinTranslators
Decrease text size
Increase text size

 

Hoogverraad in het parlement

Rudo de Ruijter


Voor de meeste mensen bestaan de dingen pas, wanneer de pers erover bericht heeft. Dat is al zo sinds de pers bestaat. Als het in de krant gedrukt staat, dan nemen we het voor waar aan. Maar omgekeerd werkt het ook: als het niet in de krant gestaan heeft, dan zal het wel niet gebeurd zijn.

In een democratie speelt de pers een uiterst belangrijke rol. De pers moet rapporteren wat er in de wereld gebeurt. Ze moet onderzoek doen en misstanden aan de kaak stellen. Maar ze moet ook de politici in de gaten houden en laakbaar handelen openbaar maken. Alleen wanneer de pers zijn rol zo breed mogelijk vervult en het volk goed geïnformeerd is over wat er speelt, kunnen de burgers bij de verkiezingen een juiste afweging maken. En op deze manier bepalen we gezamenlijk welke kant we met onze maatschappij op willen. Het is dus niet voor niets, dat er persvrijheid is, of beter gezegd, vrijheid van meningsuiting.

De pers is ziek

Maar de pers is ziek. De tijden dat abonnementen van lezers voldoende waren om de persen te laten draaien zijn sinds lang voorbij. Er moesten steeds meer reclame-inkomsten gevonden worden om de zaak draaiende te houden. Daarbij kwam al meteen een groot probleem om de hoek kijken. Hoe kun je over misstanden bij industriegiganten berichten, wanneer dat ook belangrijke opdrachtgevers voor reclameboodschappen zijn? Met de opkomst van televisie-journaals kregen de kranten er een geduchte concurrent bij. Maar ook de televisie werd in de meeste landen al spoedig gecommercialiseerd, door reclame overspoeld en er financieel afhankelijk van gemaakt.

Met de komst van het internet werd het starten van digitale krantjes een fluitje van een cent. Geen zware investeringen meer nodig voor persen, papier en drukinkt. Een computer en een server en draaien maar. Het internet werd voor veel kranten zowel de bron van berichten als het kanaal om ze te verspreiden.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is, dat we een overvloed aan informatiekanalen hebben, maar een steeds smallere basis van journalisten die informatie vergaren, checken en analyseren. Of je nu op publieke zenders of commerciële zenders het journaal volgt, je ziet overal precies dezelfde stukjes film. Alleen in de ondertiteling staat er soms een ander verhaal onder, maar voor de rest is de nieuwsvoorziening één grote echoput geworden. En niet zomaar een echoput, een kritiekloze echoput.

Dat werd wel heel duidelijk bewezen ten tijde van George W.Bush. Toen hij zich opmaakte Afghanistan binnen te vallen met de smoes dat hij Osama binLaden wilde pakken, speelden de journalisten gewillig het spel mee en informeerden niet over de feitelijke belangen die in Afghanistan spelen. [1] Nog geen jaar later lieten de journalisten zich gewillig gebruiken om de leugens over massavernietigingswapens in Irak zo veel mogelijk te herhalen, terwijl er toen al voldoende betrouwbare informatie aanwezig was om Bush te ontmaskeren en de olie- en dollarbelangen openbaar te maken. [2]

Het niet zo verbazingwekkend, dat journalisten een speciale band hebben met politici. Politici hebben de pers nodig om zich voor het volk te profileren en omgekeerd hebben journalisten de politici nodig om hun rubrieken te vullen. De uitlatingen van politici zijn in de regel leuke kapstokken om een stukje commentaar bij te schrijven. Of je nodigt ze uit voor de camera’s om te debatteren. Een beetje controverse en wat emoties erbij, en de kijkcijfers zijn weer op peil. Bij gebrek aan beter is het volk gauw tevreden.

Dit spel mag dan wel op democratie lijken, maar dat is het niet. Het wordt pas democratie, wanneer de journalisten zelf snappen waar het in een democratie om draait en daar naar handelen. Maar dat is een uitgestorven ras. Zelfs nu onze democratie frontaal aangevallen wordt, horen ze niets, zien ze niets en zeggen ze niets. Wat is er gaande? Laten we bij het begin beginnen.

Bankcrisis, eurocrisis

Het rommelt in de bankwereld en het rommelt in de eurozone. Je zou denken, dat goed opgeleide journalisten daarover dan berichten en het volk duidelijk maken hoe de vork in de steel zit. Wel, verder dan wat hoogdravend gezwets zijn de meesten niet gekomen. Vraag lukraak aan burgers wat ze begrepen hebben en als ze al iets begrepen hebben, dan is dat bijna altijd precies wat Brusselse politici rondbazuinen. We moeten bezuinigen om de staatsschuld te verminderen om zodoende geen last te hebben van speculanten, die de rente opdrijven wanneer regeringen geld willen lenen. En nee, we kunnen de euro niet afschaffen, want dat brengt jaren van rampspoed. Ik heb geen enkel artikel gelezen, waarin betere alternatieven voor het ESM werden aangedragen. De simpelste oplossing is het terugdraaien van de regel, dat overheden niet meer van hun centrale banken mogen lenen. [3] Nog beter is een bankhervorming, waarbij geldschepping het exclusieve recht van een staatsbank wordt. [4] Bezuinigen en sociale verworvenheden de nek omdraaien is nergens voor nodig.

Vanwege het feit, dat de regering kiest voor maatregelen die overduidelijk grote negatieve gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid, kunnen we hier tevens opmerken, dat ze handelt in strijd met artikel 19.1 van de Grondwet [5], dat haar opdraagt voor voldoende werkgelegenheid te zorgen. Maar wat doet de Nederlandse Grondwet er nog toe?

Europa wordt steeds meer geregeerd door de Europese Commissie, een marktplaats van tienduizenden ambtenaren, die niet democratisch verkozen zijn, die met dictaten de belangen van banken, oliecorporaties, farma-reuzen en anderen behartigen. Er lopen bij de Europese Commissie gemiddeld 500 lobbyisten van bedrijven, voor één lobbyist die het voor de burgers opneemt. Wat zegt u? Het Europees Parlement? Nee, dat is geen echt parlement. Dat heeft niet eens het recht zelfstandig wetten voor te stellen en aan te nemen. [6] Het is een nep-parlement. Het is slechts in het leven geroepen om de burgers van de EU-landen te bedotten. Die moeten de indruk hebben, dat de besluiten van de EU democratisch tot stand komen. Niet dus. Geen enkel besluit.

Het Europees Stabiliteits Mechanisme

Zogenaamd als oplossing voor de problemen in de eurozone is door de Europese Commissie een nieuw verdrag in elkaar getimmerd, het verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Dit is een nieuwe financiële instelling, of zoals het ook genoemd wordt, een permanent noodfonds. De eerste versie van het verdrag werd 11 juli 2011 getekend. U heeft daar niets over vernomen, want geen enkele krant heeft er over bericht.

De ondertekenaars waren de Ministers van Financiën van de eurolanden, die zichzelf daarmee uitriepen tot Gouverneurs van het ESM. [7] Echter, in artikel 7 van de Conventie van Wenen op de Wet van Verdragen worden Ministers van Financiën niet genoemd als rechtmatige vertegenwoordigers van landen. [8] En kennelijk hadden ze ook geen volmacht van hun regeringen om dit verdrag te ondertekenen, want normaliter staat dat dan in de tekst vermeld. Maar goed, nog geen 10 dagen later kon de eerste versie alweer naar de prullenbak, omdat er een veel uitgebreider verdrag voor in de plaats moest komen.

Dat verdrag werd op 2 februari 2012 getekend. [9] Ook daar heeft u niets over gehoord, want de pers zweeg nog steeds als het graf. Deze tweede versie werd niet door de Ministers van Financiën ondertekend, maar door Ambassadeurs van de EU. Op deze manier wekt het de schijn, dat het om een EU-verdrag gaat. In werkelijkheid is het een internationaal verdrag tussen regeringen. En hoewel de Europese Commissie een grote rol in het ESM gaat spelen, zijn de EU-regels onder het ESM-verdrag niet van toepassing.

Met het ESM worden de eurolanden aandeelhouders van een nieuw soort bank. Het kapitaal bestaat uit belastinggeld. Verder heeft deze ESM-bank geen bankvergunning nodig [10] en geen enkele instantie houdt er toezicht op. Het aantal aandelen per land is afhankelijk van de grootte van elk land. [11] Het ESM-verdrag treedt in werking wanneer de landen die samen 90% van de aandelen vertegenwoordigen, het verdrag geratificeerd hebben. [12] Dat betekent, dat het eerst goedgekeurd moet worden door de nationale parlementen (Tweede Kamer / Bundestag) en, waar die bestaat, ook door de senaat (Eerste Kamer / Bundesrat). In Frankrijk werd het minder dan drie weken na de ondertekening door het parlement gejaagd en inmiddels (begin juni 2012) is dat ook gebeurd in Griekenland, Portugal en Nederland en vermoedelijk al in meer eurolanden, want Brussel wil dat het ESM in juli 2012 van start gaat.

Landen die niet ratificeren, doen dus niet mee. Maar voorlopig zijn er kennelijk nog geen afvallers. Duitsland heeft ingeschreven voor 27% van de aandelen en zou het hele ESM in theorie nog tegen kunnen houden. In Duitsland deed de pers wel haar werk en hebben bijna een miljoen mensen petities getekend tegen het ESM. Maar zelfs daar lijkt het onwaarschijnlijk dat de politici daar naar zullen luisteren. In theorie zou ook Italië met 17,9% van de aandelen het ESM nog kunnen stoppen, maar daar is de regering al openlijk geïnfiltreerd door Goldman Sachs [13] en verheugen ze zich al op de miljarden die ze binnen kort tegen lage rente van het ESM kunnen lenen.

Principe van het ESM

Het ESM heeft een aandelenkapitaal van, aanvankelijk, 700 miljard euro. [14] Een deel van die aandelen, 80 miljard, moet door de deelnemende landen gelijk na ratificatie worden gestort. [15] De rest moet betaald worden wanneer het ESM daarom vraagt. [16]

Die 80 miljard worden niet uitgeleend. Het ESM leent geld op de financiële markten [17] en dat leent het vervolgens weer uit aan banken [18] en eurolanden in nood. [19] Die 80 miljard is bedoeld om verliezen op te vangen, wanneer de noodlijdende banken en landen hun leningen niet terug betalen. Dan willen de mensen die hun geld aan het ESM uitgeleend hebben hun geld wel terug hebben. Zij worden dan betaald uit de ESM-pot, ons belastinggeld dus. Vervolgens zal het ESM een volgend deel van het nog niet gestorte kapitaal opeisen om de kas weer aan te vullen. [20] Het idee achter deze constructie is dat banken en eurolanden in nood via het ESM tegen een lagere rente geld kunnen lenen, omdat niet de gelduitleners, maar de euroburgers voor de verliezen opdraaien.

Vreemd genoeg stelt geen Kamerlid de vraag hoe het kan, dat al die landen, die enkele jaren geleden nog zo gezond waren dat ze mee mochten doen met de euro, nu één voor één in de schulden belanden. [21] En niemand vraagt zich af, of het überhaupt wel een goed idee is om landen die in de schulden zitten met nog hogere schulden op te zadelen. [22] Maar de financiële wereld vaart er wel bij. Er komen honderden miljarden euro’s extra in omloop [23] en dat betekent vele miljarden extra rente.

Maar wanneer landen voor noodleningen in aanmerking willen komen, zullen ze eerst aan eisen moeten voldoen. Die eisen worden bepaald in een later verdrag. [24] Met het ESM-verdrag beloven we alleen dat we zullen betalen. Ook zullen er strikte voorwaarden verbonden worden aan deze noodleningen, zowel door de Europese Centrale Bank, als door de Europese Commissie en het Internationale Monetaire Fonds. [25] Het democratisch tot stand gekomen beleid in noodlijdende landen zal moeten wijken voor de neoliberale voorwaarden, die door deze Trojka voorgeschreven zullen worden. De ESM-bank is dus tegelijkertijd een bestuursorgaan, dat naar believen dwangmiddelen mag verzinnen en deze op mag leggen. Griekenland is nog maar een voorproefje.

Aanslag op de democratie

Die 700 miljard beginkapitaal betekent voor de meeste landen een bijdrage van bijna een jaar inkomstenbelasting. (Voor Nederland 40 miljard, bij een jaarlijkse inkomstenbelasting rond 45 miljard.) Het ESM kan doen en laten wat het wil. Het heeft volledige bevoegdheid om besluiten te nemen en kan niet aangeklaagd worden. Bij het ESM werkt geen enkel democratisch verkozen persoon, niets mag openbaar gemaakt worden [26] en er is zelfs geen democratische controle achteraf mogelijk. [27]

Gouverneurs vallen niet onder de Nederlandse wetten en regels


Voorstanders van het verdrag willen het doen voorkomen, alsof de gouverneurs van het ESM daar zitten als afgevaardigden van hun regering. Dat is onjuist. Nergens in het verdrag is een opening te vinden, die het mogelijk zou maken, dat de gouverneur voorafgaand aan een ESM-besluit zijn pet van Minister van Financiën op zet en eerst met het Parlement gaat overleggen. Gouverneurs hebben een zwijgplicht en mogen niets openbaar maken. Alles wat een gouverneur doet of laat, valt onder het internationale verdrag. Een internationaal verdrag staat altijd boven nationale wet- en regelgeving. De bevoegdheden, die de gouverneur uit hoofde van het internationale verdrag verkrijgt, kunnen op geen enkele wijze door nationale wetten of regels beperkt worden. Een gouverneur is volledig bevoegd de besluiten te nemen die in het verdrag vermeld staan. Binnen het ESM handelt hij niet als nationale Minister van Financiën, maar als gouverneur met een internationale taak en onze nationale wet- en regelgeving zijn daar niet op van toepassing. En volgens de letter van het verdrag kan er ook geen sprake van zijn, dat een ESM-gouverneur verantwoording af zou moeten leggen aan een nationaal parlement. Met de goedkeuring van het ESM-verdrag, heeft het Parlement ermee ingestemd, dat er een nieuw internationaal bestuursorgaan tot stand komt. Over dit internationale bestuursorgaan heeft het Parlement geen enkele zeggenschap. In dit nieuwe bestuursorgaan worden de gouverneurs geacht de financiële stabiliteit van de eurozone te “bevorderen”. [28] Dat is iets anders als “een getrouwe vervulling van het ministerschap”, waar de Nederlandse Minister van Financiën zich volgens artikel 49 van de Grondwet aan dient te houden. Wat opgemerkt kan worden is dat de functie van gouverneur niet zonder meer verenigbaar is met een getrouwe vervulling van het ministerschap. Het feit, dat een Nederlandse Minister zitting heeft in het ESM is in strijd met onze Grondwet. (Dat is één van de redenen, waarom voor de goedkeuring van het verdrag een 2/3 meerderheid in de Kamers vereist was.)

Het vreemde artikel 10.1

Normaal gesproken kan een verdrag alleen gewijzigd worden door de partijen die het verdrag gesloten hebben. Dit verdrag bevat een opmerkelijke uitzondering. In artikel 10.1 verkrijgt het ESM toestemming om zelf het maatschappelijk kapitaal (bij de start 700 mld.) te wijzigen. De verdragsluitende partijen hoeven dus niet bij elkaar te komen om het verdrag op dit punt te wijzigen. In tegenstelling tot wat ze bij de PvdA beweren is er geen wijzigingsverdrag nodig. En omdat er geen wijzigingsverdrag nodig is, zal zo’n verdrag ook niet ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. In dat geval zou het Parlement een kapitaalverhoging kunnen tegenhouden. Maar met artikel 10.1 heeft de Tweede Kamer niets meer in de melk te brokkelen en staat bij voorbaat buiten spel.


Dus in tegenstelling met wat de politieke partijen en de pers beweren, is de Nederlandse verplichting niet beperkt tot 40 miljard euro’s, maar is deze zonder limiet. Volgens de regels van het verdrag kan het ESM helemaal zelf beslissen hoeveel belastinggeld in hun kas gestort moet worden. En omdat het ESM permanent is, kan dat flink uit de klauwen lopen, temeer daar het ESM niets in huis heeft om de oorzaken van de crisis weg te nemen. Het ESM wordt slechts een nieuwe deelnemer in de crisis, die de schuldenberg verhoogt.

Hoewel critici hier al bijna een jaar lang aandacht voor vragen, wordt er nu door regeringen en Parlementen gehandeld alsof artikel 10.1 er niet in staat, of door valselijk te beweren dat landen toch een vetorecht hebben. Om het volk te misleiden wordt er over het ESM gepraat, alsof het bemand wordt door de regeringen en de Parlementen. Er is slechts één lid van de regering die vanaf de invoering van het ESM een dubbele pet krijgt en dat is de Minister van Financiën. En die ministers zitten daar niet omdat ze zoveel verstand zouden hebben van financiën [29], maar omdat ze de sleutels van de 17 schatkisten hebben en weten hoeveel er in zit.

ESM kan ongelimiteerd belastinggeld opeisen

Het ESM is dus zelf bevoegd het maatschappelijk kapitaal op te hogen wanneer het wil. Op dat moment zullen de Parlementen verplicht zijn reserveringen in hun budget op te nemen en nog meer belastinggeld aan het ESM over te dragen, zodra deze dat eist. Artikel 10.1 vermeldt nog, dat het besluit van het ESM om het kapitaal te verhogen pas van kracht wordt, wanneer de deelnemende landen hun nationale procedures uitgevoerd hebben. Zouden de Parlementen hier een mogelijkheid hebben om de reserveringen in hun budget eindeloos uit te stellen, zodat er uiteindelijk toch geen kapitaalverhoging doorgevoerd kan worden? Wel, daar geeft artikel 10.2 antwoord op. De Raad van Bewind stelt de regels op die gelden bij een kapitaalverhoging. Anders gezegd, ook op dit punt hebben parlementen en regeringen niets in te brengen. Zelfs de gouverneurs niet.

Budgetrecht over boord

Het budgetrecht is het hoogste recht van het Parlement en tegelijkertijd het belangrijkste recht in een democratie. Wie over de besteding van het belastinggeld beslist, die heeft de macht.

Door met dit ESM-verdrag in te stemmen heeft het zittende Parlement het budgetrecht over boord gegooid. Het is een daad van verraad tegenover onze democratie. Van nu af aan staat onze schatkist open voor het dictatoriale ESM, de nieuwe bankinstelling, die zich naar believen van ons belastinggeld mag bedienen, die door niemand gecontroleerd wordt, aan niemand rekenschap verschuldigd is en door niemand aangeklaagd kan worden. [30]

Wir haben es nicht gewusst?

De Kamerleden doen alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Maar hoe waarschijnlijk is het, dat al deze Nederlands sprekende lieden de Nederlandse tekst van het verdrag niet zouden hebben kunnen lezen? Toegegeven, het is geen Jip-en-Janneke taal. Maar de meeste Kamerleden hebben toch iets meer dan een lagere schoolopleiding genoten?

De poppenkast

Tijdens de debatten in het Parlement, deden sommige Kamerleden alsof ze de opmerkingen van kritische burgers ter harte wilden nemen en dienden moties in. Twee Kamerleden verzochten de regering, om wettelijk vast te leggen op welke manier het Parlement vooraf zou worden geïnformeerd over steunoperaties door het noodfonds. [31] De motie slaat natuurlijk nergens op, want het Parlement heeft geen enkele zeggenschap over een internationaal bestuursorgaan. Binnen het ESM geldt beroepsgeheim. [26] De verdragsregels van het ESM staan boven nationale wetten en regels. En mochten de indieners van de motie redeneren, dat zij desondanks van de gouverneur informatie kunnen eisen, dan voegt wettelijke vastlegging daar niets aan toe. Nationale wetgeving kan de werking van een internationaal verdrag op geen enkele manier wijzigen of inperken. (En als in de praktijk de gouverneurs toch uit de school klappen, zoals Minister de Jager aan het Parlement beloofde, dan is dat niet omdat ze daar volgens het verdrag toe verplicht zouden zijn.)

Vijf anderen verzochten de regering te beloven, dat ze vooraf alle voorgenomen besluiten met betrekking tot kapitaalstortingen of kapitaalverhogingen aan de Tweede Kamer voor zou leggen. Want, zo stelden zij “dat bij het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van het ESM de totale garanties en verplichtingen van Nederland aan het ESM stijgen en zodoende op directe wijze raken aan het budgetrecht van de Tweede Kamer; “ en “dat het opvragen van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal, door enig orgaan van het ESM, eveneens op directe wijze raakt aan het budgetrecht van de Tweede Kamer door de overdracht van middelen aan het ESM”. [32] Dachten ze nu werkelijk, dat het ESM de nationale Parlementen als pottenkijkers toe zou laten?

Maar deze vijf waren zich er dus wel terdege van bewust, dat het ESM een aantasting van het budgetrecht betekende. Niettemin zouden ze alle vijf even later toch met het ESM instemmen: Harbers (VVD), Plasterk (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Koolmees (D66) en Braakhuis (GroenLinks). Symbolisch dus één lid van elke Kunduz-partij.

Gehoorzaam aan de partij

Kamerleden mogen dan wel doen alsof het debat er iets toe doet, maar als het op stemmen aan komt dan blijken ze allemaal te gehoorzamen aan hun partij. Vóór het ESM stemden de 31 Kamerleden van de VVD, 28 van de PvdA, de 10 van D66, de 21 van de CDA en de 10 van GroenLinks, precies 100 stemmen, die nodig waren voor een 2/3 kamermeerderheid om de conflicten met de Grondwet te kunnen negeren. [33]

 

THE WALL OF SHAME

Hieronder de Kamerleden, die het belangrijkste recht in onze democratie, het budgetrecht, over boord gegooid hebben. Alle burgers die de democratie hoog in het vaandel dragen zouden nooit meer op deze mensen moeten stemmen.

Charlie Aptroot Malik Azmani Willibrord van Beek Ybeltje Berckmoes
VVD VVD VVD VVD

 

Stef Blok Betty deBoer André Bosman Han ten Broeke
VVD VVD VVD VVD

 

Brigitte van de Burg Ingrid de Caluwé Klaas Dijkhoff Ton Elias
VVD VVD VVD VVD

 

Mark Harbers Jeanine Hennis Johan Houwers Matthijs Huizing
VVD VVD VVD VVD

 

René Leegte Bart de Liefde Helma Lodders Anne-Wil Lucas
VVD VVD VVD VVD

 

Anouchka v. Miltenburg Anne Mulder Helma Neppérus Cora van Nieuwenhuizen
VVD VVD VVD VVD

 

Afke Schaart Janneke Snijder Ard van der Steur Karin Straus
VVD VVD VVD VVD
Joost Taverne Tamara Venrooij Erik Ziengs Nebahat Albayrak
VVD VVD VVD PvdA

 

Khadija Arib Lea Bouwmeester Metin Çelik Martijn v. Dam
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Tjeerd v. Dekken Sjaron Dijksma Jeroen Dijsselbloem Sjoera Dikkers
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Angelien Eijsink Ed Groot Mariëtte Hamer Pierre Heijnen
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Lutz Jacobi Tanja Jadnanansing Attje Kuiken Jeroen de Lange
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Ahmed Marcouch Jacques Monasch Ronald Plasterk Jeroen Recourt
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Diederik Samson Pauline Smeets Frans Timmermans Eeke van der Veen
PvdA PvdA PvdA PvdA

 

Gerdi Verbeet Roos Vermeij Agnes Wolbert Magda Berndsen
PvdA PvdA PvdA D66

 

Pia Dijkstra Wassila Hachchi Boris van der Ham Fatma Koser Kaya
D66 D66 D66 D66

 

Wouter Koolmees Alexander Pechtold Gerard Schouw Stientje van Veldhoven
D66 D66 D66 D66

 

Kees Verhoeven Jacques Biskop Elly Blanksma Bas Jan v. Bochove
D66 CDA CDA CDA

 

Hanke Bruins Slot Çörüz Coskun Kathleen Ferrier v. Haersma Buma
CDA CDA CDA CDA

 

Maarten Haverkamp Eddy van Hijum Michiel Holtackers Raymond Knops
CDA CDA CDA CDA

 

Ger Koopmans Ad Koppejan Pieter Omtzigt Henk Jan Ormel
CDA CDA CDA CDA

 

Sander de Rouwe Margreeth Smilde Mirjam Sterk Madeleine v. Toorenburg
CDA CDA CDA CDA

 

Sabine Uitslag Marieke van der Werf Bruno Braakhuis Tofik Dibi
GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks

 

Arjan El Fassed Saskia van Gent Rik Grashoff Jesse Klaver
GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks

 

Mariko Peters Jolanda Sap Liesbeth v. Tongeren Linda Voortman
GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks
 

De Kamerleden die TEGEN het ESM gestemd hebben zijn:

Fleur Agema (PVV), Harm Beertema (PVV), Jhim van Bemmel (PVV), Ino Besselaar (PVV), Louis Bontes (PVV), Martin Bosma (PVV), Tony van Dijck (PVV), Willie Dille (PVV), Johan Driessen (PVV), Andre Elissen (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Karen Gerbrands (PVV), Lilian Helder (PVV), Marcial Hernandez (PVV), Léon de Jong (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Wim Kortenoeven (PVV), Eric Lucassen (PVV), Richard de Mos (PVV), Raymond de Roon (PVV), Roland van Vliet (PVV), Geert Wilders (PVV), Farshad Bashir (SP), Harry van Bommel (SP), Jasper van Dijk (SP), Henk van Gerven (SP), Sharon Gesthuizen (SP), Ewout Irrgang (SP), Paulus Jansen (SP), Sadet Karabulut (SP), Nine Kooiman (SP), Renske Leijten (SP), Ronald van Raak (SP), Emile Roemer (SP), Manja Smits (SP), Paul Ulenbelt (SP), Jan de Wit (SP), Cynthia Ortega (CU), Carola Schouten (CU), Arie Slob (CU), Joël Voordewind (CU), Esmé Wiegman (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP), Kees van der Staaij (SGP), Esther Ouwehand (PvdD), Marianne Thieme (PvdD) en Hero Brinkman. [33]

Niet gestemd:

Drie Kamerleden waren kennelijk afwezig: Myrthe Hilkens (PvdA), Jetta Klijnsma (PvdA) en Dion Gaus (PVV)

 

Stemmen zonder last, Grondwet artikel 67.3

De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Kamerleden aan hun partij werpt de vraag op, in hoeverre de besluiten nog wel in het Parlement tot stand komen en niet in de achterkamertjes van politieke partijen. Als democratisch orgaan is de parlementszaal de publieke ruimte, waar alle argumenten vóór en tegen nieuwe voorstellen in het openbaar besproken (zouden moeten) worden. Het idee daarachter is, dat wanneer alle argumenten openbaar besproken worden, een gedegen afweging gemaakt kan worden die met alle belangen rekening houdt.

In artikel 67.3 van de Grondwet wordt bepaald, dat Kamerleden zonder last stemmen. [5] Daarmee wordt bedoeld dat zij zelfstandig moeten bepalen hoe zij stemmen en niet in opdracht van anderen moeten stemmen. Is het gehoorzamen aan de partij hetzelfde als stemmen zonder last?

De politici zelf vinden, dat dit artikel geen betrekking heeft op hun slaafse stemgedrag. Dit artikel werd namelijk in 1814 in de grondwet opgenomen. Daarmee werd oorspronkelijk bedoeld, dat ze niet eerst overleg hoefden te voeren met hun achterban in de provincies, zoals tot dan toe gewoonte was. In Friesland met zijn 11 steden en 30 grieterijen kwam dat er op neer, dat besluiten op z’n “elfendertigst” tot stand kwamen. In 1814 bestonden er nog geen politieke partijen, dus is het ook niet op de politieke partijen van toepassing, zo redeneert men.

Het artikel in de Grondwet zegt echter niet, dat het alleen bedoeld is om stemopdrachten uit de provincies te verhinderen. Stemmen in opdracht van wie dan ook is gewoon verboden. Maar omdat alle politieke partijen op dit punt zondigen, zijn ze het er met z’n allen over eens dat het verenigingsrecht prevaleert en de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Kamerleden slechts een staatsrechtelijke fictie zijn. [34]


De vraag wordt dus, als politieke partijen tegenwoordig de dienst uitmaken en afspraken maken in torentjes en achterkamertjes, waarom is er dan nog een parlementszaal? Heeft die dan alleen nog de functie om af en toe wat poppenkast te spelen en het volk te amuseren? En wanneer het beleid in het land tot stand komt in geheim overleg tussen politieke partijen, door wie of wat laten die partijen zich dan leiden? Hoe kan verklaard worden dat VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks met precies 2/3 kamermeerderheid de Grondwet naast zich neerleggen en het belangrijkste democratische recht, de suprematie over het staatsbudget, over boord gooien?

Met politieke partijen meer kennis en intelligentie?

Spontaan verwacht je als burger misschien, dat het wel goed is dat de Kamerleden moeten gehoorzamen aan politieke partijen, omdat die partijen meer middelen hebben om de zaken goed te bestuderen. Wel, die burgers komen bedrogen uit. Wanneer je berichten naar Kamerleden stuurt om ze te wijzen op gevaren van bepaalde wetsvoorstellen, zoals de goedkeuring van het ESM-verdrag, dan krijg je nauwelijks reacties. En als je al een reactie krijgt, is dat meestal met de mededeling dat ze je bericht doorgestuurd hebben aan een partijgenoot. Na enkele weken of maanden krijg je uiteindelijk een standaardbericht van de politieke partij, hoe die over de zaak denkt. [35] Inhoudelijk wordt nooit gereageerd op wat je geschreven hebt. Trouwens, één van die Kamerleden verklapte mij, dat er zelfs een spamlijst bestaat. [36]

En wat schreven die partijen dan over het ESM?

Laten we beginnen met de SP, die overigens tegen gestemd heeft:


Nederland (heeft) niet altijd een veto bij uitgaven van het fonds.“ Klopt. Nederland heeft nooit een vetorecht. De SP vervolgt: “Er worden ook andere argumenten aangevoerd om tegen het ESM-verdrag te stemmen, waaronder in een filmpje die ons via vele mails (heeft) bereikt. We willen erop wijzen dat niet alle beweringen die daarin worden gedaan, geheel waar zijn. Zo is het straks niet zo dat een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten.” Gedoeld wordt op de Duitse video die ik ondertiteld heb. [37] En als ze bij de SP het verdrag zorgvuldiger gelezen hadden, dan hadden ze geweten, dat de bureaucraten van de Raad van Bewind en de directeur van het ESM bevoegd zijn om ons belastinggeld op te eisen. [38]

De VVD in mei 2012 (dus wanneer de tekst van het verdrag al drie maanden bekend is) schrijft doodleuk:


Voor de VVD is belangrijk dat het Nederlandse parlement ook na aannemen van het verdrag betrokken blijft bij belangrijke beslissingen van het Fonds. In het verdrag zal worden gewaarborgd dat het alleen betrekking heeft op de stabiliteit van de euro en dat belangrijke besluiten, zoals extra bijstorten in het fonds en nieuwe hulpprogramma’s aan landen, alleen genomen kunnen worden met instemming van de parlementen van de deelnemende lidstaten.” Ze hadden dus zogenaamd nog niet door dat het verdrag al sinds drie maanden getekend was en dat er precies het tegenovergestelde in staat.

Het CDA, eveneens in mei 2012, reageert:


Per 1 januari 2013 zal er dan ook een Europees Stabiliteit Mechanisme worden opgericht. Er wordt hiertoe een speciaal Verdrag gesloten tussen de Lidstaten die de euro hebben.” Kennelijk waren ook zij te druk met interne zaken bezig geweest en hadden ze nog niet gehoord, dat het verdrag al op 2 februari 2012 getekend was. Het CDA vervolgt: “In totaal draagt Nederland een kapitaal over van EUR 40 mld. Dit zal wel gespreid gebeuren over een groot aantal jaren. Nederland zal hier ook een vergoeding voor ontvangen.” Het goed geïnformeerde CDA durft dus de toekomst te voorspellen en heeft er kennelijk het volste vertrouwen in, dat het een groot aantal jaren zal duren, voordat de 40 miljard opgeëist zal zijn en kondigt aan, dat we er nog aan gaan verdienen ook. Sorry folks, het ESM is een permanente constructie en al het geld dat we er in storten zien we nooit meer terug. En het grapje van Bos, dat we geld gaan verdienen aan riskante noodleningen, daar trappen we ook niet meer in. In het ESM is er trouwens geen sprake van dat ons geld uitgeleend wordt. Wij betalen alleen het kapitaal van de ESM-bank, en we draaien op voor alle verliezen. Maar goed, bij het CDA was de postkoets met het bericht, dat het verdrag al gesloten was, drie maanden later dus ook nog niet aangekomen. De wegen zijn tegenwoordig zo onveilig. En aangezien ze bij de CDA de essentie van de problemen erg goed begrijpen, verwacht ik, dat ze binnen kort een wet tegen struikrovers in zullen dienen.

De PvdA, ook in mei 2012, beweert stellig:


De parlementaire controle op het ESM-verdrag is voor de PvdA Tweede Kamerfractie van groot belang.” En over een eventuele verhoging van het maatschappelijke kapitaal: “dan moet dit gebeuren d.m.v. een wijzigingsverdrag.” We moesten dus geloven, dat de PvdA artikel 10 wel even uit het verdrag zou schrappen en anders niet akkoord zou gaan.

Wel, dit was de kennis die bij deze politieke partijen aanwezig was zo'n 10 dagen voor de stemming. Het moge duidelijk zijn, dat bij al deze politieke partijen een gruwelijk tekort is aan mensen die Nederlands kunnen lezen. En als dat het probleem niet is, dan moeten we concluderen, dat ze andere redenen hadden om vóór het ESM te stemmen en dat de sprookjes die ze verspreidden slechts bedoeld waren om hun aanhang te misleiden. Artikel 71 van de Grondwet [5] verleent strafrechtelijke immuniteit aan ministers en kamerleden. Misschien was het beter geweest, als de Grondwet daarop een uitzondering had gemaakt voor misleiders en oplichters.

Onze grondwet kent geen politieke partijen

Onze Grondwet kent geen politieke partijen. Logisch, kun je zeggen, want die bestonden niet toen in 1848 de rechten en plichten van de Eerste en de Tweede Kamer in de Grondwet verankerd werden. En als we nu, een eeuw na het ontstaan van politieke partijen, hun rechten en plichten in de Grondwet zouden vastleggen? Wel, dat kunnen we beter niet doen. Met de politieke partijen zoals die zich tegenwoordig gedragen kun je er bijna gif op innemen, dat met een overgrote meerderheid de achterkamertjes-politiek tot hoogste wetscheppende macht verheven zou worden en artikel 67.3 (stemmen zonder last) geschrapt zou worden.

Tijd voor een nieuw soort partijen?

Misschien is het tijd voor een nieuw soort politieke partijen, die in hun statuten garanderen, dat ze artikel 67.3 van de Grondwet zullen respecteren en hun kamerleden zonder last zullen laten stemmen. Die nieuwe partijen zouden er ook voor moeten zorgen, dat het Parlement weer de plaats wordt, waar alle argumenten vóór en tegen nieuwe wetten inhoudelijk besproken worden. En als men beweert dat daar geen tijd voor is, dan moeten er maar wat minder nieuwe wetten voorgesteld worden.

24 mei 2012

Deze dag gaat de geschiedenis in als een zwarte dag voor de Nederlandse democratie. Het is omdat we geen aandacht meer hebben voor de essentie van democratisch bestuur, omdat we geen maatregelen nemen om onze pers financieel onafhankelijk te maken, omdat we accepteren dat de besluiten in torentjes en achterkamertjes tot stand komen en niet in het Parlement, dat we in deze trieste situatie zijn beland. Op het moment, dat er in de Tweede Kamer gestemd werd over het ESM, had een uitgestelde vergadering van de Commissie Financiën over het ESM nog niet plaats gevonden. Dat was ook niet meer nodig, toen in de achterkamertjes duidelijk was geworden, dat de Kunduz-coalitie met 100 man voor een 2/3 meerderheid zou zorgen. De rest was poppenkast voor de kiezers. Zoals Dibi het zo mooi uitdrukt: “Het is geen kunst gekozen te worden, maar de kunst is om herkozen te worden.”

 

Bronnen en referenties:

*  Tekst van het huidge ESM-verdrag:

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf 

[1] Achtergronden Afghanistan:

www.courtfool.info/ nl_Pijpleidingen_naar_11_september.htm 

[2] Achtergronden Irak:

www.courtfool.info/ nl_Kosten_misbruik_en_gevaren_van_ de_dollar.htm 

[3] Verbod op lenen van de centrale bank:

www.courtfool.info/ nl_Een_verhaal_over_twee_geldsystemen.htm 

[4] Geldschepping exclusief recht van staatsbank:

www.courtfool.info/ nl_Van_staatsschulden_naar_staatsgulden.htm 

[5] Nederlandse Grondwet:

http://wetten.overheid.nl/ BWBR0001840/ geldigheidsdatum_09-06-2012 

[6] Europees Parlement kan niet zelfstandig wetten voorstellen en aannemen:

http://www.europa-nu.nl/id/ vga3bya9max9/gewone_wetgevingsprocedure_ cod

[7] ESM-verdrag, eerste versie:

www.courtfool.info/ nl_ESM_de_nieuwe_Europese_ dictator.htm

[8] Vienna Convention on the Law of Treaties (1969):

www.courtfool.info/Treaties/ Vienna_Convention_on_the_Law_of_ Treaties_ 1969.pdf

[9] ESM-verdrag, huidige versie (2012):

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[10] Artikel 32.9 “Het ESM is vrijgesteld van elke verplichting om te worden erkend of een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten of enigerlei andere uit hoofde van de wetgeving van een ESM-lid erkende, vergunninghoudende of gereguleerde entiteit.”

  www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[11] Sleutel voor ESM-bijdrage, Annexe 1 :

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[12] Artikel 48.1 “Dit Verdrag treedt in werking op de datum waarop de akten van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding zijn neergelegd door de ondertekenaars waarvan de oorspronkelijke inschrijvingen ten minste 90% van het totale aantal inschrijvingen vermeld in bijlage II vertegenwoordigen.” (…)

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[13] Mario Monti beboemd als Eerste Minister van Italië:

http://www.independent.co.uk/news/ business/analysis-and-features/ what-price- the-new-democracy- goldman-sachs- conquers-europe-6264091.html 

[14] Artikel 8.1 “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 700 000 miljoen EUR.” (…)

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[15] Artikel 41.1 “Onverminderd lid 2, geschiedt de betaling van de volgestorte aandelen tot het bedrag waarop aanvankelijk door elk ESM-lid is ingeschreven, in vijf jaarlijkse termijnen van elk 20% van het totale bedrag. De eerste termijn wordt door elk ESM-lid betaald binnen vijftien dagen na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag.

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[16] Artikel 9.1, 9.2, 9.3 en 9.4

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[17] Artikel 21: “Het ESM wordt gemachtigd op de kapitaalmarkten bij banken, financiële instellingen of andere personen of instellingen leningen aan te gaan voor het verwezenlijken van zijn doel.” (…)

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[18] Artikel 15: “De Raad van gouverneurs kan besluiten een ESM-lid financiële bijstand in de vorm van leningen te verlenen met het specifieke doel de financiële instellingen van dat ESM-lid te herkapitaliseren.”(…)

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[19] Artikel 12 en volgende: “Indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel en van de lidstaten ervan te waarborgen, kan het ESM stabiliteitssteun aan een ESM-lid verstrekken op basis van stringente voorwaarden die passend zijn voor het gekozen financiële-bijstandinstrument. Deze voorwaarden kunnen gaan van een macro-economisch aanpassingsprogramma…” (…) www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[20] Artikel 9.2 “De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald (…) www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[21] De euro heeft een onoplosbaar probleem… http://www.courtfool.info/ nl_Uit_de_euro.htm 

[22] Ierland en Portugal worden als successen van de huidige noodleningen genoemd. De werkelijkheid is, dat het Bruto Binnenlands Product in Ierland stijgt, maar dat 600 bedrijven uit de VS hun winsten wegsluizen en de armoede in Ierland blijft toenemen. Ook in Portugal stijgt de werkloosheid en de armoede nogsteeds.

[23] Vreemd genoeg zijn er maar weinig mensen, die de goocheltrucs kennen, waarmee het geld ontstaat en weer verdwijnt. http://www.courtfool.info/ nl_Geheimen_van_geld_rente_en_inflatie.htm 

[24] TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION
www.courtfool.info/Treaties/ en_Treaty_Stability_Coordination_Governance_ 2012.pdf 

[25] Artikel 13.3 “Indien een besluit overeenkomstig lid 2 wordt vastgesteld, draagt de Raad van gouverneurs de Europese Commissie op om - in overleg met de ECB en, steeds als dit mogelijk is, samen met het IMF - met het betrokken ESM-lid te onderhandelen over een memorandum van overeenstemming waarin de aan de financiële-bijstandfaciliteit verbonden voorwaarden worden beschreven.” (…) www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[26] Artikel 34 “De leden of voormalige leden van de Raad van gouverneurs en van de Raad van bewind en alle andere personen die werkzaamheden voor of in verband met het ESM verrichten of hebben verricht, zijn gehouden inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.” (…)

www.courtfool.info/ Treaties/ en_Treaty_Stability_ Coordination_ Governance_2012.pdf 

[27] Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer aan het Europees Parlement op 24 mei 2012:
In order to get and maintain adequate public backing for these instruments, transparent reporting on what is being undertaken, holding to account those dealing with the operations and a good independent public audit of the use and effect of the funds are necessary. According to the Netherlands Court of Audit, the financial stability instruments that have been developed do not take these principles enough into account. http://www.rekenkamer.nl/ Publicaties/Toespraken/ The_governance_arrangements_within_the_ European_Stability_Mechanism_ from_a_Dutch_perspective 

[28] Artikel 3: Het doel van het ESM is het vrijmaken van middelen en het verstrekken van stabiliteitssteun, onder stringente voorwaarden die passend zijn voor het gekozen financiële-bijstandinstrument, ten gunste van ESM-leden die te maken hebben met of worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel en van de lidstaten ervan te vrijwaren.

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

Merk op, dat er volgens de tekst van dit artikel een financiële stabiliteit van de eurozone zou bestaan. Strikt genomen is er nog nooit sprake geweest van financiële stabiliteit in de eurozone. Die zal ook nooit bereikt kunnen worden, gezien de grote intrinsieke verschillen tussen de landen die de gezamenlijke munt voeren. (zie noot 21)

[29] Voor zover deze Ministers van Financiën een basiskennis economie hebben, zouden ze kunnen weten, dat het hele euro-experiment gedoemd is te mislukken.

www.courtfool.info/ nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm 

[30] Artikel 32.3 “Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging “ (…) www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2. nl12.pdf 

[31] Motie Irrgang: (Link naar officiële bekendmakingen)

[32] Motie Harber: (Link naar officiële bekendmakingen) 

[33] Grondwet artikel 91.3: Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Stem-uitslagen ESM:

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_stemming_TK.pdf 

Uitslagen in sorteerbare tabel-vorm:

http://www.courtfool.info/ nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm#chap6 


[34] Stemmen zonder last:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ h-ek-20072008-913-927.xml 

[35] Merk op, dat wanneer een politieke partij eindelijk zover is, dat ze een standaard reactie opgesteld heeft, deze te pas en te onpas verstuurd wordt. Als je om 3 uur ’s nachts een mailtje aan de VVD stuurt waar de afkorting ESM in voorkomt, krijg je enkele minuten later het ESM-standpunt van de VVD toegestuurd. Hier is het dus de computer van de VVD, die jouw bericht gelezen heeft.

[36] Paulus Jansen (SP) over mijn oproep aan andere kritische burgers, of zij mijn informatie over het ESM ook aan de Kamer door zouden willen sturen: “Dit is in ieder geval niet de manier om kamerleden wakker te schudden, maar wel om (…) in de spamlijst terecht te komen

[37] Korte informatie-video over het ESM (3 min 51):

http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

[38] Artikel 9.2 “De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen…” & artikel 9.3 “De directeur vraagt tijdig niet-volgestort maatschappelijk kapitaal op” & artikel 9.4 “De Raad van bewind stelt de gedetailleerde voorwaarden vast die gelden voor opvragingen van kapitaal uit hoofde van dit artikel.

www.courtfool.info/ ESM_treaty_2_Feb_2012/ nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

11 juni 2012 (laatst bijgewerkt 3 oktober 2012: samenvoeging deel 1 en deel 2 van dit artikel)

NB:

Reacties van Kamerleden zijn welkom en zullen hier - eventueel samengevat - worden gepubliceerd voor zover deze accuraat zijn. U kunt uw reactie sturen naar Rudo de Ruijter, van de site van www.courtfool.info Emailadres courtfool@xs4all.nl

 

Als u wenst, kunt u dit artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet. (Als u het artikel publiceert, stuur dan wel een bericht, zodat ik u op de hoogte kan houden van eventuele reacties van Kamerleden.)

 

Als u de volgende publikatie niet wilt missen, klik dan hier:

   Ik ontvang graag een berichtje zodra er een artikel in het Nederlands verschijnt.
Als de link niet werkt, stuur svp een email:
email: courtfool@xs4all.nl
onderwerp:
Subscribe articles NL